Un Filo di Seta

Postadress:

Fredriksbergsgatan 9

212 11 Malmö

Tel: 070-244 69 50

E-post: filodiseta.info@gmail.com

org.nr: 880219-2701

Återförsäljare och ateljéer

Återförsäljare och ateljéplats för Vintagelinjen:

AB Småland,

Södra Förstadsgatan 25-27

211 43 Malmö

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!