top of page

Här finns ett urval av de produkter jag har till försäljning. Det är skräddartillbehör som framför allt används inom herrskrädderi och som kan vara svåra att få tag på för privatpersoner, tex olika former av bröstbelägg: brösttagel, vattulin, färdigpikerad kragfilt, väl renommerade herrmönster från Müller und Sohn. Jag har även tygprover från Engelska kostymtygleverantören Holland and Sherry och tygprover från Rekotex som är ett företag i Borås som köper upp resttyger från fabriker i Europa och gör de säljbara igen. Ett fantastiskt koncept som passar perfekt in i mitt koncept.

bottom of page